Kattegat

Text hesla

Kattegat, švéd. Kattegatt — prieliv medzi Jutským polostrovom (Dánsko) a Škandinávskym polostrovom (Švédsko) spájajúci Baltské more (jeho súčasť) a Severné more, jedna z Dánskych úžin; rozloha okolo 22 000 km2, dĺžka okolo 200 km, šírka 60 – 122 km, hĺbka do 124 m. V juž. časti sa člení na úžiny Veľký Belt, Malý Belt a Øresund. Teplota vrchných vrstiev vody od 2 °C v januári do 17 °C v júli, salinita od 18,5 ‰ na juhu do 29,6 ‰ na severe. Hlavné prítoky: Glomma, Göta älv, Nissan, Gudenå. Rozvinutý rybolov; intenzívna doprava, hlavnými prístavmi sú Göteborg (Švédsko), Ålborg a Århus (Dánsko). Veľká časť Kattegatu a jeho ostrovov je predmetom ochrany prírody, viacero lokalít je súčasťou sústavy Natura 2000, viacero mokradí patrí medzi Ramsarské lokality (→ Ramsarský dohovor).

Zverejnené v marci 2017.

Kattegat [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kattegat