Katrán, Abú Mansúr Ásúdí

Text hesla

Katrán, Abú Mansúr Ásúdí, nazývaný aj Tabrízí, Tirmizí, Džabalí, asi 1009 Tabríz – 1072 Gäncä, dnes Azerbajdžan — perzský básnik. Písal v perzštine a v miestnych turkických dialektoch predovšetkým oslavnú (panegyrickú) poéziu pre vysoko postavené osobnosti svojej doby. Vďaka jeho dielam sa zachovali údaje o panovníckych dvoroch v Tabríze a v Gäncä. Autor básnickej zbierky (dívánu) obsahujúcej niekoľko tisíc kasíd (umelecké kasídy – kasíde-e masnú), ktoré sa vyznačovali vyumelkovanosťou a oslavovali významné osoby. K najhodnotnejším patrí kasída, v ktorej opisuje zemetrasenie v Tabríze (1040 alebo 1041).

Zverejnené v marci 2017.

Katrán, Abú Mansúr Ásúdí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katran-abu-mansur-asudi