Katla

Text hesla

Katla — činná sopka v juž. časti Islandu pod ľadovcom Mýrdalsjökull na centrálnej riftovej štruktúre sopečného chrbta asi 50 km vých. od mesta Hvolsvöllur a 10 km sev. od obce Vík í Mýrdal; štítový vulkán, ktorý vznikol v období holocénu asi pred 220-tis. rokmi, 1 512 (alebo 1 450) m n. m. Trvalo zaľadnený vrchol (kaldera má priemer asi 10 km), svahy bez vegetácie.

Jedna z najaktívnejších sopiek Islandu, od 934 (prvý zaznamenaný sopečný výbuch) eruptovala asi 20-krát (k erupciám dochádza približne každých 40 až 80 rokov). Väčšinou ide o freatomagmatické explózie, ktoré sú zdrojom pyroklastických prúdov (zmes horúceho popola, prachu a plynov vyvrhovaných v podobe žeravého mračna) a pri ktorých v dôsledku styku lávy s ľadovcom vznikajú z nahromadenej vody náhle záplavy (jökulhlaup). Erupcia 1918 mala za následok predĺženie juž. pobrežia Islandu o 5 km vplyvom laharu a usadením materiálu, ktorý so sebou transportoval pyroklastický prúd, ako aj ochladenie v Európe o 2 °C. Niektoré z erupcií Katly predchádzali (alebo k nim prišlo súčasne) erupcii sopky Eyjafjallajökull (1 666 m n. m.), ktorá sa nachádza asi 25 km záp. od Katly.

Zverejnené v marci 2017.

Katla [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katla-0