Katipunan

Text hesla

Katipunan [tagalsky] — filipínska tajná revolučná organizácia zameraná na boj proti španielskej nadvláde a za nezávislosť Filipín. Založená 1892 v Manile Andrésom Bonifaciom (*1863, †1898), svojimi ideálmi nadviazala na reformistické hnutie La Liga Filipina (1892) na čele s J. Rizalom. Vzniku Katipunanu (tagalsky = spolok, združenie) predchádzalo podpísanie tajnej dohody (podľa starej filipínskej tradície krvou každého jej člena), v ktorej sa Bonifacio a jeho stúpenci zaviazali pripraviť ozbrojené povstanie a vyhnať Španielov. Svojimi ambíciami Katipunan oslovil najchudobnejšie spoločenské vrstvy obyvateľstva, najbohatšie vrstvy však na svoju stranu nezískal. Nepridal sa k nemu ani Rizal (v tom čase deportovaný), ktorého ľudové masy stále považovali za vodcu národnooslobodzovacieho boja. R. 1896 bol Katipunan odhalený a bojové akcie boli predčasne zrušené. Španielska vláda začala s masovým zatýkaním podozrivých, čo vyústilo do povstania protišpanielskej opozície (1896 – 97), 22. 3. 1897 bola vyhlásená prvá nezávislá republika, ktorej prezidentom sa stal E. Aguinaldo. Vnútorné nezhody vrchného velenia viedli na príkaz jedného z veliteľov k zatknutiu a odsúdeniu A. Bonifacia a jeho brata Procopia Bonifacia (*1873, †1897) na smrť za údajné poburovanie a zradu. Prímerie medzi filipínskymi povstalcami a Španielmi bolo uzavreté v decembri 1897 a po vyplatení veľkej sumy bolo niektorým vodcom (E. Aguinaldo) umožnené odísť do exilu do Hongkongu (→ Filipíny).

Zverejnené v marci 2017.

Katipunan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katipunan