Katarína Parrová

Popis ilustrácie

Neznámy autor: Katarína Parrová, neskoré 16. storočie, National Portrait Gallery

Text hesla

Katarína Parrová, 1512 – 7. 9. 1548 — anglická kráľovná (1543 – 47), šiesta a posledná manželka Henricha VIII. (od 1543), dcéra sira Thomasa Parra z Kendalu (*1483, †1517). Vyrastala na kráľovskom dvore, jej matka bola dvornou dámou Kataríny Aragónskej. Pred sobášom s Henrichom bola dvakrát vydatá, manželstvá však zostali bezdetné. Na Henricha mala priaznivý vplyv, nadviazala priateľský vzťah s jeho deťmi a vďaka nej kráľ zabezpečil následníctvo obidvom dcéram. Po Henrichovej smrti (1547) sa vydala za Thomasa Seymoura (†1549), s ktorým udržiavala vzťah ešte pred uzavretím manželstva s Henrichom. Zomrela po pôrode. Bola vzdelaná, podporovala protestantské reformy.

Zverejnené v marci 2017.

Katarína Parrová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katarina-parrova