Katarína Jagelovská

Popis ilustrácie

Lucas Cranach ml.: Katarína Jagelovská, okolo 1553, Múzeum Czartoryskovcov, Krakov

Text hesla

Katarína Jagelovská, 1. 11. 1526 Krakov — 16. 9. 1583 Štokholm, pochovaná v Uppsale — švédska kráľovná (od 1569), manželka Jána III. Vasu (od 1562), dcéra poľského kráľa Žigmunda I. Starého, sestra Žigmunda II. Augusta, matka Žigmunda III. Vasu. Manželský zväzok Kataríny s Jánom (vtedy fínskym vojvodom) sa uskutočnil proti vôli jeho nevlastného brata, švédskeho kráľa Erika XIV., ktorý ho pôvodne s ohľadom na možné spojenectvo s poľsko-litovským štátom v livónskej vojne proti Rusku schvaľoval. Čoskoro však získal podozrenie, že sobáš bol súčasťou sprisahania iniciovaného Jánom a poľským kráľom Žigmundom I. Starým, čo malo Jánovi zabezpečiť švédsky trón. Jána obvinil z vlastizrady a po dobytí hradu v Turku (švéd. Åbo, vo Fínsku), kde mladomanželia sídlili, uväznil na zámku Gripsholm (1563 – 67). Katarína ho z vlastnej vôle nasledovala do internácie, počas ktorej sa im narodili dve deti (aj Žigmund III. Vasa). Keď 1568 švédske stavy zosadili Erika z trónu a Jána vyhlásili za kráľa, bola korunovaná spolu s ním. Po celý život zostala presvedčenou katolíčkou a mala veľký vplyv na náboženskú politiku svojho manžela, ktorý bol protestantom.

Zverejnené v marci 2017.

Katarína Jagelovská [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katarina-jagelovska