Katarína Howardová

Text hesla

Katarína Howardová [ha-], okolo 1521/1524 pravdepodobne Wingate, grófstvo Durham – 13. 2. 1542 Londýn — anglická kráľovná, piata manželka anglického kráľa Henricha VIII. (od 1540), sesternica Anny Boleynovej. Bola vychovávaná na dvore nevlastnej starej matky Agnes Tilneyovej, vojvodkyne z Norfolku (*1477, †1545). Na kráľovský dvor vstúpila ako dvorná dáma kráľovnej Anny Klévskej, s ktorou sa Henrich rozviedol. Po dvoch rokoch manželstva s Henrichom bola obvinená z vlastizrady (za mimomanželský pomer) a sťatá.

Popis ilustrácie

Jacobus Houbraken podľa Hansa Holbeina ml.: Katarína Howardová, 1747 – 52, National Portrait Gallery, Londýn

Zverejnené v marci 2017.

Katarína Howardová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katarina-howardova