Katalaunské polia

Text hesla

Katalaunské polia, lat. Campi Catalaunici, aj Campi Mauriaci — územie medzi mestami Troyers a Châlons-en-Champagne v severovýchodnom Francúzsku. Názov Katalaunské polia súvisí s keltským kmeňom Katalaunov (lat. Catalauni) obývajúcich túto oblasť (v staroveku patrila oblasť do rímskej provincie Gallia Belgica; → Galia). Dňa 20. 6. 451 sa tam odohrala bitka vojsk Západorímskej ríše pod vedením Flavia Aëtia s Hunmi pod vedením Atilu. Na strane Rimanov bojovali aj Vizigóti, Sálski Frankovia (Saliovia), časť Stredorýnskych Frankov (Ripuariov), Sasi a Burgundi, na strane Hunov podrobené germánske a sarmatské kmene (Ostrogóti, Gepidi, Svébi, Markomani, Kvádi, Alani a časť Stredorýnskych Frankov); bitka sa preto niekedy nazýva bitkou národov. Skončila sa víťazstvom Západorímskej ríše, Atila bol donútený zastaviť výboje smerom na západ a vrátiť sa do Panónie (452 však ešte vtrhol na Apeninský polostrov a vyplienil severné oblasti okolo rieky Pád).

Zverejnené v marci 2017.

Katalaunské polia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katalaunske-polia