Kastílske vrchy

Popis ilustrácie

Almanzor, 2 592 m n. m.

Text hesla

Kastílske vrchy, špan. Cordillera Central — pohorie na Pyrenejskom polostrove v Španielsku a Portugalsku v str. časti Mesety tiahnuce sa sev. od Madridu v smere severovýchod – juhozápad; dĺžka okolo 500 km. Staré hrasťové pohorie budované prvohornými sedimentárnymi a kryštalickými horninami (granity), v druhohorách zvrásnené a porušené zlomami. Orograficky sa delí na 4 hlavné pásma: v Portugalsku pásmo Serra da Estrela (najvyšší vrch 1 993 m n. m.; → Estrela), v Španielsku pásma Sierra de Gata (najvyšší vrch 1 592 m n. m.), Sierra de Gredos (Almanzor, 2 592 m n. m., najvyšší vrch Kastílskych vrchov) a Sierra de Guadarrama (najvyšší vrch 2 428 m n. m.). Svahy Kastílskych vrchov klesajú strmo na juh a miernejšie na sever. Územie bohaté na zrážky. Pohorím vedie rozvodie medzi povodiami riek Douro a Tajo. Vých. časť, najmä záp. svahy, sú husto zalesnené, ostatné časti zväčša odlesnené a premenené na lúky. Pomerne riedke osídlenie, väčšie mestá Ávila, Segovia.

Zverejnené v marci 2017.

Kastílske vrchy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kastilske-vrchy