Kastília-León

Popis ilustrácie

Hrad Mombeltrán, 1462 – 74

Text hesla

Kastília-León, špan. Castilla-León — autonómna oblasť v str. a severozáp. Španielsku hraničiaca s Portugalskom; rozloha 94 226 km2, 2,570 mil. obyvateľov (2012), administratívne stredisko Valladolid. Prevažnú časť územia vypĺňa náhorná plošina Meseta, na severe Kantábrijské vrchy, na severovýchode Iberské vrchy, na juhu Kastílske vrchy. Hlavná rieka: Douro. Poľnohospodársko-priemyselný región, poľnohospodárska výroba na čiastočne zavlažovaných pôdach, pestovanie pšenice, jačmeňa, kukurice, cukrovej repy, zeleniny, viniča, olivovníka, tabaku, ovocných stromov; chov hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných. Ťažba čierneho uhlia a rúd železa. Priemysel potravinársky, kožiarsky, textilný, chemický, stavebných materiálov, automobilový, strojársky, energetický (početné hydroelektrárne, najväčšia na rieke Douro v blízkosti mesta Aldeadávila de la Ribera; v blízkosti mesta Burgos jadrová elektráreň). Viacero turistických stredísk. Najväčšie mestá: Valladolid, Salamanca, Burgos, León.

Zverejnené v marci 2017.

Kastília-León [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kastilia-leon