kastanety

Popis ilustrácie

Kastanety

Text hesla

kastanety, špan. castañeta, fr. castagnettes — samozvučný drevený bicí hudobný nástroj (idiofón) s tónom neurčitej výšky používaný na podporenie rytmickej zložky a na zvukové ozvláštnenie (kolorit) najmä španielskej (aj rómskej), talianskej a latinskoamerickej ľudovej hudby. Pozostáva z dvojice 3 – 6 cm širokých drevených misiek mušľového tvaru (podobné aj gaštanu, španielsky castaña, odtiaľ názov) s plochými okrajmi a s uškami s otvormi, cez ktoré sú spojené šnúrou alebo stuhou. Obidve kastanety sa navliekajú na palec tak, aby voľne viseli pred dlaňou a aby bola medzi nimi malá medzera. Údermi prstov narážajú na seba a vydávajú ostrý suchý klopkavý zvuk (klapnutie), ktorý je možné veľmi rýchlo opakovať. Vyrábajú sa z tvrdého dreva (eben, palisander), príp. aj z laminátu. Obyčajne sa používajú dva páry kastaniet (v každej ruke jeden) so zvukom mierne odlišnej tónovej výšky. V pravej ruke drží hráč, resp. tanečník kastanety s vyšším (nazývaným hembra = ženský) a v ľavej ruke s nižším (nazývaným macho = mužský) tónom.

Kastanety boli známe už v staroveku, pravdepodobne sa vyrábali z mušlí. Do Európy ich priniesli Mauri, v strednej Európe sa začali používať až na konci 16. stor. Typický zvuk kastaniet sa spája s tradičnou hudbou a tancom flamenco (sevillanas), niekedy sa využíva ako prvok španielskeho koloritu aj v klasickej hudbe (opera Carmen G. Bizeta, orchestrálna suita Iberia C. Debussyho a i.).

Zverejnené v marci 2017.

Kastanety [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kastanety