Kassandros

Text hesla

Kassandros, aj Kasandros, genitív Kassandra, 355 pred n. l. – máj 297 pred n. l. — macedónsky vojvodca, jeden z diadochov. Najstarší syn Antipatra, ktorý sa po smrti Alexandra III. Veľkého (323 pred n. l.) stal správcom (diadochom) Macedónie a Grécka a jedným z regentov Alexandrovho maloletého syna Alexandra IV. R. 321 pred n. l. bol Kassandros vyhlásený za chiliarcha (jeden z najvyšších úradov v ríši) a po otcovej smrti (319 pred n. l.) si nárokoval na titul regenta a správcu Macedónie a Grécka. Antipatros však za nástupcu určil svojho priateľa Polyperchonta, ktorý sa po jeho smrti (319 pred n. l.) stal regentom. Kassandros spolu s ďalšími diadochmi (Antigonom I. Monofthalmom, Ptolemaiom I. Sótérom a Seleukom I. Nikatorom) vyhlásil Polyperchontovi vojnu, 317 pred n. l. ho zosadil a stal sa správcom Macedónie a väčšiny Grécka (o. i. dobyl Atény, ktorých správu zveril Démétriovi Falérskemu). V úsilí upevniť svoju moc si 316 pred n. l. vzal za manželku Tesaloniku (dcéru Filipa II. Macedónskeho, ktorého pamiatku začal uctievať a presadzovať), podľa ktorej nazval novozaložené mesto Thessaloniké (novogr. Thessaloniki, dnešný Solún), a dal usmrtiť matku Alexandra III. Veľkého Olympiadu. R. 315 pred n. l. sa dostal do vojny s Antigonom (ten si nárokoval na správcovstvo v celej ríši Alexandra III. Veľkého) ukončenej mierovou zmluvou z 311 pred n. l., podľa ktorej sa Kassandros stal miestodržiteľom všetkých európskych častí Alexandrovej ríše. Kassandros na upevnenie svojho postavenia dal 310/309 pred n. l. zavraždiť aj Alexandra IV. a jeho matku Roxanu. Počas mocenských výbojov Antigonovho syna, vojvodcu Démétria I. Poliorkéta, utrpel 306 pred n. l. porážku v Termopylách. Stratil kontrolu nad Peloponézom a Isthmom, naďalej však ovládal macedónsku časť dnešného Grécka a úrodnú Tesáliu. R. 305 pred n. l. prijal titul kráľa Macedónie (306 – 304 pred n. l. prijali tituly kráľov nimi ovládaných území aj ostatní diadochovia). R. 303 pred n. l. obnovil koalíciu s Lysimachom, Ptolemaiom a Seleukom proti Antigonovi, ktorého 301 pred n. l. porazili (zahynul v boji). Po Kassandrovej smrti ovládol Macedóniu 294 pred n. l. Démétrios I. Poliorkétés.

Zverejnené v marci 2017.

Kassandros [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kassandros