Kašperské Hory

Popis ilustrácie

Baroková radnica

Text hesla

Kašperské Hory — mesto v Česku v Plzenskom kraji v okrese Klatovy v blízkosti horného toku rieky Otava; 1,5 tis. obyvateľov (2014). Turistické stredisko (v blízkosti chránené územia Přírodní park Kašperská vrchovina, CHKO Šumava a NP Šumava), lyžiarsky areál.

Mesto vzniklo pravdepodobne na prelome 13. a 14. stor., jeho začiatky sú spojené s ryžovaním a ťažbou zlata (13. – 17. stor.), 1337 je doložená ťažba zlata a existencia osady s názvom Reichenstein (neskôr Bergreichenstein). V polovici 14. stor. tam Karol IV. zriadil obchodnú cestu ako ďalšiu z vetiev stredovekých obchodných ciest, ktoré viedli z bavorského Pasova do Čiech. Na ochranu obchodnej cesty i baní dal 1356 vybudovať hrad Kašperk (dokončený 1365, opravený koncom 15. a v 16. stor., 1617 uvádzaný ako opustený a v zlom stave zakúpený mestom; odvtedy názov mesta Kašperské Hory). Prosperita mesta pokračovala aj po husitských vojnách. R. 1584 ho cisár Rudolf II. povýšil na kráľovské banské mesto, ktoré následne odkúpilo väčšinu okolitého panstva. Na prelome 16. a 17. stor. nastal úpadok ťažby dovŕšený tridsaťročnou vojnou, v 2. polovici 17. stor. nahradila ťažbu zlata drevárska výroba, mesto však už nedosiahlo predchádzajúcu úroveň (niekoľko neúspešných pokusov o obnovenie ťažby zlata sa uskutočnilo v 18. – 20. stor.). Do 1945 prevládalo v meste nemecké obyvateľstvo, ktoré bolo po 2. svetovej vojne odsunuté, čo spôsobilo stagnáciu mesta a redukciu osídlenia.

Stavebné pamiatky: gotický cintorínsky Kostol sv. Mikuláša (začiatok 14. stor., dokončený okolo 1330, 1659 poškodená veža, opravovaný 1700, 1706 a 1773, následne vyhorel, opravený 1776), baroková cintorínska Kaplnka sv. Anny (prestavaná 1757), gotická trojloďová Bazilika sv. Margity (pôvodne sv. Linharta; pred 1364, opravená a prestavaná 1597 a 1698, 1773 a 1863 poškodená požiarom, 1883 postavená nová veža a bazilika novogoticky zrekonštruovaná), baroková radnica (pôvodne renesančná, 1597 z pôvodného Panského domu, barokovo prestavaná 1698 a v 1. polovici 18. stor.), pútnická Kaplnka Panny Márie Klatovskej (koniec 17. stor., prestavaná 1773, neskorobarokovo prestavaná 1815 – 16), novorománsky dvojvežový pútnický Kostol Panny Márie Snežnej (1850 – 68), asi 3 km severne od mesta hrad Kašperk (rekonštruovaný v 20. stor. a od 2000; prístupný verejnosti).

Zverejnené v marci 2017.

Kašperské Hory [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasperske-hory