Kašgarí, Mahmúd

Text hesla

Kašgarí, Mahmúd, asi 1029 alebo 1030 Kašgar, resp. podľa niektorých prameňov Barsghán (na južnom brehu jazera Issyk-Kuľ, dnes Barskoon, severné Kirgizsko) – 1101 Kašgar (pochovaný neďaleko Kašgaru) — stredoázijský učenec turkického pôvodu. Pochádzal z dynastie Karachánovcov. Študoval v najlepšej karachánovskej škole v madrase Sadžíja v Kašgare. Počas palácového prevratu (1057 alebo 1058) bol jeho otec otrávený, Kašgarí ušiel a po dlhom putovaní sa dostal až k tureckým Seldžukovcom do Bagdadu. Neskôr sa opäť vrátil do Kašgaru. Autor viacerých spisov a kompendií z oblasti lingvistiky, histórie a etnografie vtedajších turkických národov. V Bagdade spracoval svoje najvýznamnejšie (dodnes zachované) encyklopedické dielo v arabčine o turkických národoch Kompendium turkických jazykov (Díván ul-lughát at-Turk, 1075, úplne dokončené 1083), ktoré je dodnes základným prameňom štúdia stredovekých turkických národov. Kašgarí v ňom opisuje turkické jazyky a nárečia, kmene a rody a ich tradície, ako aj geografické údaje, mýty a legendy. Dielo obsahuje i prvú mapu turkického sveta.

Zverejnené v marci 2017.

Kašgarí, Mahmúd [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasgari-mahmud