Kasanický, Adam

Text hesla

Kasanický, Adam, 15. 7. 1748 Liptovský Mikuláš – 8. 10. 1804 Trnava — slovenský orientalista, rímskokatolický kňaz a cirkevný hodnostár. Počas štúdia filozofie a teológie v seminári v Trnave vstúpil do jezuitskej rehole, 1775 bol vysvätený za kňaza. Od 1775 profesor orientálnych jazykov na univerzite v Trnave, 1786 – 90 prednášal biblistiku, hebrejčinu a gréčtinu v Budíne. Od 1791 bratislavský kanonik, od 1797 rektor arcibiskupského seminára v Bratislave, 1801 ostrihomský kanonik. Príslušník bernolákovského hnutia, duchovne ovplyvnil A. Bernoláka a J. Palkoviča. Prvý známy prednášateľ hebrejčiny, 1791 vydal vo Viedni učebnicu hebrejčiny známu ako Gramatika svätého jazyka (plný názov Podrobne pripravené posvätné čítanie alebo Gramatika posvätného jazyka v teológii, Diqduq lešon haqqadoš seu Grammatica linguae sacrae Institutio in usum Theologiae). Venoval sa aj onomastike, v rukopise zostali Dejiny a základy mien (De historia et nominibus fundamentorum).

Zverejnené v marci 2017.

Kasanický, Adam [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasanicky-adam