Karvay, Dalibor

Popis ilustrácie

Dalibor Karvay

Text hesla

Karvay, Dalibor, 24. 7. 1985 Martin — slovenský husľový virtuóz. Na husliach začal hrať ako 3-ročný pod vedením svojho otca Antona Karvaya (*1945). R. 1992 – 99 absolvoval mimoriadne štúdium hry na husliach na Konzervatóriu v Žiline u Bohumila Urbana (*1935, †2019) a súčasne od 1996 vo Viedni u Josefa Sivóa (*1931, †2007). Od 1999 študoval na viedenskom konzervatóriu u Borisa Kuschnira (*1948), súčasne na Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazi a 2006 – 09 na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Zúčastnil sa viacerých majstrovských kurzov, napr. 1994 – 95 u Eduarda Davidoviča Grača (*1930) a 2002 u Hermana Krebbersa (*1923, 2018). R. 2012 – 14 pedagogicky pôsobil na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, od 2014 pôsobí na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Od 2019 prvý koncertný majster orchestra Viedenskí symfonici. Venuje sa aj komornej hudbe (od 2003 člen klavírneho tria s Milanom Karanovićom, *1980, a so Stefanom Stroissnigom, *1985).

Karvayovo interpretačné umenie sa vyznačuje technickou vyspelosťou, hudobnou inteligenciou, kultivovaným tónom a zmyslom pre štýl hraného diela. Ako sólista spolupracuje s významnými hudobníkmi (Radek Baborák, *1976; Julian Rachlin, *1974; Wenzel Fuchs, *1963), dirigentmi (O. Lenárd, P. Vronský, A. Rahbari, O. Dohnányi, Leoš Svárovský, *1961; Benjamin Wallfisch, *1979) a orchestrami (napr. Slovenská filharmónia, Česká filharmónia, Berlínsky rozhlasový symfonický orchester, English Chamber Orchestra, Camerata Salzburg, Orchestra Ensemble Kanazawa, Viedenský komorný orchester a i.). Realizoval viacero nahrávok pre Slovenský rozhlas (RTVS), na hudobné nosiče nahral diela významných skladateľov, napr. P. I. Čajkovského (2016), N. Paganiniho, M. Ravela, Franza Waxmana (*1906, †1967), Ľ. Raitera (2017).

Nositeľ viacerých ocenení z významných domácich i medzinárodných súťaží, víťaz Medzinárodnej husľovej súťaže J. Kociana v Ústí nad Orlicí (1993, ako 7-ročný), 8. medzinárodnej súťaže mladých interpretov v Córdobe v Argentíne (1996), súťaže viedenského konzervatória Fidelio (2002), Grand Prix Eurovízie pre mladých hudobníkov v Berlíne (2002), Medzinárodnej súťaže Tibora Vargu v Sione vo Švajčiarsku (2003), Medzinárodnej tribúny mladých interpretov New Talent BHS (2005) a Moskovskej medzinárodnej husľovej súťaže Davida Oistracha (2008). Nositeľ Ceny Ľudovíta Rajtera (2016).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 13. apríla 2021.

Karvay, Dalibor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karvay-dalibor