karusel

Text hesla

karusel [tal. > fr.] —

1. hist. v 17. – 18. stor. slávnostná prehliadka jazdeckého umenia šľachty spočívajúca v predvádzaní jazdeckých zručností a zručností v zaobchádzaní so zbraňou (s kopijou alebo s mečom) pri zasahovaní cieľa (obvykle figúr) zvyčajne v plnej rýchlosti;

2. akékoľvek zariadenie, ktorého časť opisuje pri pohybe kružnicu (fr. carousel = kolotoč); a) stroj. → zvislý sústruh; b) tech. výrobné zariadenie s dopravníkmi na polotovary alebo na výrobky, ktoré sa pohybujú od jednej operácie k druhej po kružnici (resp. po jej časti), napr. v potravinárstve pri plnení kvapalín do obalov;

3. dopr. kruhová križovatka, resp. kruhový objazd.

Zverejnené v marci 2017.

Karusel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karusel