Karpowicz, Tymoteusz

Text hesla

Karpowicz [-vič], Tymoteusz, 15. 12. 1921 Zielona, dnes Žalioji, Litva – 26. 6. 2005 Oak Park, Illinois, pochovaný vo Vroclave — poľský básnik a dramatik. R. 1945 – 49 pôsobil ako rozhlasový redaktor v Štetíne, 1949 – 54 študoval polonistiku vo Vroclave, pôsobil ako redaktor časopisov Nowe sygnaly, Odra a Poezja, 1973 získal štipendium na univerzite v USA, od 1978 profesor na Illinoiskej univerzite v Chicagu. Predstaviteľ lingvistickej poézie, v básnickej tvorbe nadviazal na princípy Krakovskej avantgardy, najmä na tvorbu J. Przybośa, experimentoval s mnohovýznamovosťou slov a obrazov. R. 1948 uverejnil zbierku próz Pomoranské legendy (Legendy pomorskie) a básnickú zbierku Živé dimenzie (Żywe wymiary). V básnických zbierkach Kamenná hudba (Kamienna muzyka, 1958) a Znaky rovnosti (Znaki równania, 1960) zobrazil relatívny svet ľudského myslenia a existencie, čo v básnickej zbierke V mene významu (W imię znaczenia, 1962) premietol do obrazného sveta prírodných a vecných reálií; slov. všetky tri zbierky spolu s básnickou zbierkou Ťažký les (Trudny las, 1964) vyšli 1969 v rovnomennom výbere v preklade Vlastimila Kovalčíka.

Autor básnických zbierok Riešenie priestoru. Polymorfná poéma (Rozwiązywanie przestrzeni: poemat polimorficzny, 1989), Zalesnené vrstvy (Słoje zadrzewne, 1999), skice Malé tiene veľkých černokňažníkov. Zaregistrované v pásme čísel od 797 do 7777 (Małe cienie wielkich czarnoksiężników. Zarejestrowane w paśmie cyfr od 797 do 7777, posmrtne 2007), divadelných hier Zelené rukavice (Zielone rękawice, 1960), Čudný pasažier (Dziwny pasażer, 1964) a literárnovedeckej práce Nemožná poézia. Modely leśmianovskej obrazotvornosti (Poezja niemożliwa. Modele Leśmianowskiej wyobraźni, 1975). Prekladal anglickú, francúzsku, nemeckú a slovenskú poéziu a divadelné hry z nemčiny.

Zverejnené v marci 2017.

Karpowicz, Tymoteusz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karpowicz-tymoteusz