Károlyi, Mihály

Popis ilustrácie

Mihály Károlyi

Text hesla

Károlyi [-ji], Mihály, gróf, 4. 3. 1875 Budapešť – 19. 3. 1955 Vence, departement Alpes-Maritimes, Francúzsko, pochovaný v Budapešti (od 1961) — maďarský politik. Pochádzal z rodiny vysokej uhorskej šľachty a počas mladosti viedol život typický pre svoju spoločenskú vrstvu, okrem Budapešti sa zdržiaval v Paríži, Londýne a vo Viedni. Politickú kariéru začal 1909 v konzervatívnom tábore, ktorý však čoskoro opustil, a 1910 – 18 bol vedúcim predstaviteľom demokratickej opozície v uhorskom parlamente, od 1913 jeden z vodcov Strany nezávislosti, ktorá presadzovala nezávislosť Uhorska vo forme personálnej únie s Rakúskom, všeobecné volebné právo, lepšiu sociálnu politiku a pozemkovú reformu. Počas cesty do USA 1914 predstavil koncepciu federalizovaného Uhorska s demokratickým systémom. Jeho zahraničnopolitická orientácia počas 1. svet. vojny (mier zabezpečujúci teritoriálnu integritu Rakúsko-Uhorska bez územných strát) viedla k rozchodu s väčšinou uhorských vysokých politikov. Na protest proti vojnovému kurzu vlády a jej vnútornej politike opustil v júli 1916 spolu s ďalšími 25 poslancami svojej strany parlament a založil novú Stranu nezávislosti a 48. roku, ktorá žiadala radikálne zmeny vo vnútropolitických pomeroch krajiny a ukončenie vojny.

Od 25. októbra 1918 stál na čele novovytvorenej Uhorskej (maďarskej) národnej rady, 31. 10. 1918 ho pod tlakom ľudových más (tzv. Astrová revolúcia) rakúsky cisár Karol I. (uhorský kráľ Karol IV.) vymenoval za predsedu novej uhorskej vlády. Jeho kabinet napriek svojmu úsiliu nezabránil rozpadu Rakúsko-Uhorska. Pod tlakom masových demonštrácií dosiahol Károlyi 13. 11. 1918 odstúpenie Karola I. (IV.) z výkonu štátnej moci v Uhorsku a premenu zriadenia na republikánske, po vyhlásení Nemeckej republiky a Rakúskej republiky vyhlásila Maďarská národná rada 16. 11. 1918 samostatnú Maďarskú republiku a Károlyi sa stal jej prvým prezidentom (11. 1. – 21. 3. 1919). Po vyhlásení Maďarskej republiky rád (21. 3. 1919) a uchopení moci komunistami emigroval do Francúzska, neskôr do USA a Spojeného kráľovstva. R. 1920 – 44 najmä svojou publikačnou činnosťou vystupoval proti horthyovskému režimu a fašizmu, aktívne bol činný v protivojnovom hnutí. Po skončení 2. svet. vojny sa 1946 vrátil do Maďarska, 1947 – 49 bol veľvyslancom v Paríži, 1949 však na protest proti stalinským represáliám v Maďarsku na svoj post rezignoval a do vlasti sa už nevrátil. Autor pamätí Spomienky Michaela Karolyiho. Viera bez ilúzií (Memoirs of Michael Karolyi. Faith without illusion, 1956).

Zverejnené v marci 2017.

Károlyi, Mihály [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karolyi-mihaly