karolovské mince

Text hesla

karolovské mince, aj karolínske mince — mince razené vo Franskej ríši počas vlády Karolovcov. Karol Veľký v rámci svojej menovej reformy ponechal zlatý solidus razený v Byzancii ako zúčtovaciu menu, ako obeživo však začal raziť novú mincu strieborný denár, ktorý sa stal jedinou razenou a obežnou mincou. Pre karolovské mincovníctvo bolo veľmi dôležité ustanovenie tzv. karolovskej libry (pondus Caroli), ktorá predstavovala množstvo drahého kovu, z ktorého sa vyrazilo 240 denárov (hmotnosť 408 – 425 g). Na denárových minciach sa nevýraznými značkami (bodky) označovala kvalita mince.

Zverejnené v marci 2017.

Karolovské mince [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karolovske-mince