karolovská minuskula

Text hesla

karolovská minuskula, aj karolínska minuskula, lat. carolina minuscula — okrúhle knižné a listinné písmo, ktoré vzniklo na konci 8. stor. v pisárskych centrách Franskej ríše (na dvore Karola Veľkého) v dôsledku vývoja a vplyvu používaných latinských minuskulných písem. Používalo sa do 12. stor. Písmená boli izolované, ľahko čitateľné, mali stabilnú, charakteristickú formu, zreteľné elegantne zaokrúhlené tvary a pevné miesto vo štvorlinkovom systéme. Skratkový systém bol výrazne obmedzený. Horné dĺžky stredných písmen boli v 9. stor. kyjakovito rozšírené (zosilnené). Z karolovskej minuskuly sa v ďalších storočiach vyvinuli viaceré typy a varianty písem, gotické minuskuly (→ gotické písmo).

Zverejnené v marci 2017.

Karolovská minuskula [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karolovska-minuskula