Karolman

Text hesla

Karolman, asi 751 – 4. 12. 771 Reims — franský kráľ (od 768) z dynastie Karolovcov, mladší syn Pipina III. Krátkeho, brat Karola Veľkého. Podobne ako jeho brat bol pomazaný pápežom Štefanom II. (III.) ako franský kráľ a po otcovej smrti (768) dostal ako ríšske údely Burgundsko, Alamániu (časť Východofranskej ríše obývaná Alamanmi), Provensalsko a Septimániu (dnes približne región Languedoc-Rousillon v juhovýchodnom Francúzsku). Po jeho predčasnej smrti sa jediným vládcom ríše stal jeho brat Karol Veľký.

Zverejnené v marci 2017.

Karolman [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karolman-2