Karolman

Text hesla

Karolman, okolo 830 – september 880 Altötting, Bavorsko — kráľ Bavorska (876 – 879) a Itálie (877 – 879) z dynastie Karolovcov, najstarší syn Ľudovíta II. Nemca, brat Ľudovíta III. Mladšieho a Karola III. Tučného, otec Arnulfa Korutánskeho. R. 856 dostal do správy Bavorsko (údel franských následníkov trónu) a juhovýchodné hraničné marky (→ Karantánia) a zastupoval aj záujmy Východofranskej ríše v Itálii. R. 869 viedol neúspešné ťaženie proti veľkomoravskému kniežaťu Rastislavovi, 870 – 872 sa pokúšal o ovládnutie Veľkomoravskej ríše, franskú armádu (zloženú prevažne z Bavorov) však pri Dunaji porazili vojská Svätopluka I. (→ Veľká Morava). Po otcovej smrti (876) sa Karolman stal bavorským kráľom (vojvodom). Jeho bratanec, kráľ Itálie a rímsky cisár Ľudovít II. (*825, †875), ktorý nemal mužských potomkov, ho určil za svojho nástupcu, o cisársku korunu však musel bojovať so západofranským kráľom Karolom II. Holým (nevlastný strýko), ktorý bol úspešnejší. Cisársky trón však nezískal ani po jeho smrti, napriek tomu, že sa mu podarilo ovládnuť Itáliu (877 mu prisahali vernosť najvyšší veľmoži, ktorí ho vyhlásili za kráľa). R. 879 bol donútený pre chorobu odstúpiť a odovzdať vládu do rúk svojich bratov Ľudovíta III. Mladšieho (Bavorsko) a Karola III. Tučného (Itália).

Zverejnené v marci 2017.

Karolman [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karolman-1