karolínsky

Text hesla

karolínsky — starší, zaužívaný pojem v slovných spojeniach týkajúcich sa obdobia vlády Karola Veľkého a dynastie Karolovcov (lat. Carolingorum); novšie karolovský.

Zverejnené v marci 2017.

Karolínsky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karolinsky