Karol XI.

Popis ilustrácie

Samuel Blesendorf: Podobizeň kráľa Karola XI., 1680 – 1700, Slovenská národná galéria

Text hesla

Karol XI., 24. 11. 1655 Štokholm – 5. 4. 1697 tamže — švédsky kráľ (od 1660) z falckej vetvy (Zweibrückenovci-Kleeburgovci) nemeckého rodu Wittelsbachovcov, syn Karola X. Gustáva, otec Karola XII. Po smrti otca (1660) bol vychovávaný pod dohľadom matky, kráľovnej Hedvigy Eleonóry, a regentskej rady (do 1672). Pravdepodobne mal dyslexiu a jeho slabé študijné výsledky vzbudili nedôveru v jeho schopnosť viesť štát.

Po regentoch zdedil alianciu s Francúzskom, ktoré bojovalo o vedúce postavenie v Európe. Švédsko ako spolugarant Vestfálskeho mieru (1648) bolo nútené podporiť francúzske záujmy vo vojne s Brandenburskom, utrpelo však zdrvujúcu porážku v bitke pri Fehrbelline neďaleko Neuruppinu (28. 7. 1675), v ktorej stratilo časť Pomoranska. Jedným z prvých samostatných krokov Karola bola 1676 – 79 tzv. skånská vojna (názov podľa juhošvédskej provincie Skåne, ktorá Roskildským mierom 1658 pripadla Švédsku a ktorú sa dánsko-nórsky štát neúspešne usiloval získať späť) s dánskym kráľom Kristiánom V., ktorá sa v podstate skončila pre Švédov víťazne (Lundský mier z 1679 potvrdil predvojnový stav).

Po skončení vojny viedol mierovú zahraničnú politiku a venoval sa vnútorným problémom krajiny. Konsolidoval štátne financie (po tzv. redukciách si mohla koruna nárokovať vrátenie niekdajších majetkov privlastnených šľachtou), zreštrukturalizoval armádu (1682) a obnovil vojenskú flotilu. Sústredil sa aj na administratívne reformy, na začlenenie krajov získaných v predchádzajúcom období od Dánska (Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Jämtland, ostrov Gotland) a neúspešne sa tam usiloval o zrušenie poddanstva (vo Švédsku, podobne ako vo Fínsku a v Nórsku, poddanstvo nikdy nebolo), ako aj o ostrú asimilačnú politiku. Ako zvrchovaná hlava švédskej cirkvi zaviedol (1686) povinnú účasť na nedeľnej bohoslužbe a zaslúžil sa o nové redakcie bohoslužobných kníh (preklad Biblie vyšiel až 1703 po jeho smrti).

Zverejnené v marci 2017.

Karol XI. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karol-xi