Karol X. Gustáv

Popis ilustrácie

Sébastien Bourdon: Kráľ Karol X. Gustáv, Národné múzeum, Štokholm

Text hesla

Karol X. Gustáv, 8. 11. 1622 Nyköping – 13. 2. 1660 Göteborg, pochovaný v Štokholme — švédsky kráľ (od 1654) z falckej vetvy (Zweibrückenovci-Kleeburgovci) nemeckého rodu Wittelsbachovcov, vnuk Karola IX. (z dynastie Vasovcov), otec Karola XI. V mladosti dostal vojenskú výchovu, zúčastnil sa tridsaťročnej vojny a s hodnosťou generalissimus zastupoval Švédsko na rokovaniach pri podpise Vestfálskeho mieru (1648). R. 1649 ho kráľovná Kristína I. napriek vzájomným nezhodám vyhlásila za dediča trónu, vlády sa ujal po jej abdikácii (5. 6. 1654). Viedol úspešné vojny proti Poľsku a Dánsku (1655 – 58), švédske vojská dobyli nakrátko Varšavu i Krakov (časť poľskej šľachty ho vyhlásila za poľského kráľa), do konfliktu sa zamiešalo Brandenbursko a neskôr Rusko, ktoré ohrozovalo švédsku časť Livónska. V zime 1658 sa sústredil na dobytie Kodane, po smelom prechode cez zamrznutú rieku Malý Belt Švédi obsadili ostrovy a Roskildským mierom (26. 2. 1658) bolo Dánsko donútené vzdať sa takmer polovice svojho územia (prevažne na Škandinávskom polostrove). Ďalší pokus Švédska o ovládnutie Dánska narazil na odpor Nizozemska, Poľska, Brandenburska a Habsburgovcov (1658 – 59). Karol sa musel vzdať svojich ambícií a Kodanským mierom (27. 5. 1660) aj časti novonadobudnutých území (napr. ostrova Bornholm a stredného Nórska). Počas jeho panovania si Švédsko udržalo veľmocenské postavenie.

Zverejnené v marci 2017.

Karol X. Gustáv [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karol-x-gustav