Karol X.

Text hesla

Karol X., 9. 10. 1757 Versailles – 6. 11. 1836 Gorizia, Taliansko — francúzsky kráľ (1824 – 1830) z dynastie Bourbonovcov, najmladší brat Ľudovíta XVI. a Ľudovíta XVIII. Pôvodne gróf z Artois (d’Artois), počas Francúzskej revolúcie vodca ultrarojalistických skupín aristokracie v emigrácii. Po nástupe na trón (29. 5. 1825 korunovaný v Remeši; posledná korunovácia francúzskeho kráľa) sa usiloval o obnovu absolutizmu, pričom sa opieral o vysokú šľachtu a duchovenstvo, ktorým dal vyplatiť asi mld. frankov ako náhradu za majetky, o ktoré prišli počas revolučných rokov (dostali 20-krát vyššiu rentu ako pred 1790). V úsilí upevniť postavenie Francúzska v Stredomorí sa v máji 1830 pokúsil dobyť Alžírsko. Vydal kráľovské ordonancie (26. 7. 1830), na základe ktorých rozpustil parlament (anulované výsledky posledných volieb), ustanovil nový volebný poriadok a sprísnil cenzúru a policajný dozor. Masové nepokoje a prudký nesúhlas národa s jeho vnútornou politikou vyvolali 1830 Júlovú revolúciu, počas ktorej bol zvrhnutý z trónu a Francúzsko sa stalo konštitučnou monarchiou na čele s Ľudovítom Filipom I. Odvtedy žil v exile (o. i. 1832 – 36 v Prahe).

Popis ilustrácie

Robert Lefèvre: Portrét Karola X.,1825

Zverejnené v marci 2017.

Karol X. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karol-x