Karol VII. Víťazný

Text hesla

Karol VII. Víťazný, 22. 2. 1403 Paríž – 22. 7. 1461 Mehun-sur-Yèvre (pri Bourges) — francúzsky kráľ (od 1422) z dynastie Valoisovcov, syn Karola VI. Milovaného, otec Ľudovíta XI. R. 1418 bol po dobytí Paríža burgundským vojvodom Jánom I. Nebojácnym vyhnaný do Bourges. Po otcovej smrti (1422) sa síce stal jeho nástupcom, bol však bez peňazí aj bez vojska a zostalo mu len malé územie južne od rieky Loiry, ktoré sa iba s problémami bránilo pred Angličanmi (→ storočná vojna). R. 1429 uveril poslaniu Jany z Arcu (nazývala ho dauphin), ktorá svojou charizmou a bojovými úspechmi dosiahla, že 14. 7. 1429 bol v Remeši korunovaný. R. 1435 uzavrel spojenectvo s Burgundskom, čo prispelo k ukončeniu dlhoročného anglicko-francúzskeho konfliktu (1453, storočná vojna) víťazstvom Francúzov (Angličania s výnimkou Calais stratili všetky dŕžavy na francúzskom území). Vo svojej zdevastovanej krajine sa mu podarilo upevniť vnútorné pomery, zreorganizoval štátnu správu a vojsko (vytvoril stálu armádu). Pragmatickou sankciou (1438 v Bourges) si vyhradil právo dosádzať cirkevných hodnostárov. Po potlačení povstania vysokej šľachty na čele s jeho synom (→ praguerie) žil na dvore burgundského vojvodu Filipa III. Dobrého.

Text hesla

Karol VII. Víťazný, 22. 2. 1403 Paríž – 22. 7. 1461 Mehun-sur-Yèvre (pri Bourges) — francúzsky kráľ (od 1422) z dynastie Valoisovcov, syn Karola VI. Milovaného, otec Ľudovíta XI. R. 1418 bol po dobytí Paríža burgundským vojvodom Jánom I. Nebojácnym vyhnaný do Bourges. Po otcovej smrti (1422) sa síce stal jeho nástupcom, bol však bez peňazí aj bez vojska a zostalo mu len malé územie južne od rieky Loiry, ktoré sa iba s problémami bránilo pred Angličanmi (→ storočná vojna). R. 1429 uveril poslaniu Jany z Arcu (nazývala ho dauphin), ktorá svojou charizmou a bojovými úspechmi dosiahla, že 14. 7. 1429 bol v Remeši korunovaný. R. 1435 uzavrel spojenectvo s Burgundskom, čo prispelo k ukončeniu dlhoročného anglicko-francúzskeho konfliktu (1453, storočná vojna) víťazstvom Francúzov (Angličania s výnimkou Calais stratili všetky dŕžavy na francúzskom území). Vo svojej zdevastovanej krajine sa mu podarilo upevniť vnútorné pomery, zreorganizoval štátnu správu a vojsko (vytvoril stálu armádu). Pragmatickou sankciou (1438 v Bourges) si vyhradil právo dosádzať cirkevných hodnostárov. Po potlačení povstania vysokej šľachty na čele s jeho synom (→ praguerie) žil na dvore burgundského vojvodu Filipa III. Dobrého.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Karol VII. Víťazný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-09-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karol-vii-vitazny