Karol Smelý

Popis ilustrácie

Rogier van der Weyden: Karol Smelý, 1461 – 62, Štátne múzeá, Berlín

Text hesla

Karol Smelý, 10. 11. 1433 Dijon – 5. 1. 1477 Nancy — burgundský vojvoda (od 1467), syn Filipa III. Dobrého a Izabely Portugalskej (*1397, †1472). Pokračoval v politike svojho otca, počas ktorého vlády sa Burgundsko vyvíjalo ako samostatný štát. Jeho dvor bol podobne ako dvor jeho otca považovaný za stredisko dvorskej kultúry. Usiloval sa o zjednotenie a rozšírenie zdedených území, jeho cieľom bolo dosiahnuť pre Burgundsko (v tom čase bohatý štát ovládajúci celé Nizozemsko, časť Lotrinska a ďalšie územia Svätej rímskej ríše) štatút samostatného kráľovstva. Bojoval o Lotrinsko, čím by spojil svoje francúzske a nizozemské dŕžavy. Podporoval vysokú francúzsku šľachtu v odbojoch proti francúzskemu kráľovi Ľudovítovi XI., uzatvoril spojenectvo s Anglickom a Habsburgovcami, jeho plány podporoval aj rímsky cisár Fridrich III. Jeho ambície rozširovať burgundské panstvo, zvyšovanie daní a drakonická tvrdosť vo vnútornej politike vyústili do viacerých povstaní (napr. 1474 v Alsasku). Napäté vzťahy s francúzskym kráľom Ľudovítom XI. prerástli do tzv. burgundských vojen (1473 – 77), počas ktorých bol Karol Smelý porazený v bitkách pri Grandsone (2. 3. 1476) a Murtene (22. 6. 1476) v dnešnom Švajčiarsku. Padol v bitke pri Nancy v boji so Švajčiarmi, ktorí boli podporovaní lotrinským vojvodom Reném II. (*1451, †1508). Zomrel bez mužských potomkov, jeho dcéra Mária Burgundská (*1457, †1482) sa stala manželkou Maximiliána I.

Zverejnené v marci 2017.

Karol Smelý [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karol-smely