Karol Martel

Popis ilustrácie

Socha zobrazujúca Karola Martela, zámok vo Versailles

Text hesla

Karol Martel (Kladivo), 688/689 – 22. 10. 741 Quierzy (dnes v departemente Eisne, región Pikardia), pochovaný v Paríži — majordóm Franskej ríše (od 717), otec Pipina III. Krátkeho a Karolmana (*pred 715, †754), starý otec Karola Veľkého. Bol nemanželským synom Pipina II. Stredného, majordóma Austrázie. Po jeho smrti si vybojoval tento titul a neskôr získal moc nad celou ríšou. Postupne vojensky prostriedkami upevnil svoju nadvládu nad Neustriou. Výbojmi proti Bavorom, Alamanom, Frízom a Sasom rozšíril teritórium krajiny a upevnil jej hranice. V týchto oblastiach podporoval aj šírenie kresťanstva, osobitne misijnú činnosť sv. Bonifáca. Bol vynikajúcim vojvodcom a opieral sa o stálu armádu (prvú v Európe od pádu Rímskej ríše), 732 v bitke pri Tours (aj bitka pri Poitiers) porazil Arabov, a tým zastavil ich postup na západ a sever Európy (po tomto víťazstve získal prímeno Kladivo, lat. Martellus), ďalšiu veľkú porážku utrpeli 737 v bitke pri Narbonne. Upevnil aj vnútorný lénny systém ríše. Keď 737 zomrel franský kráľ z rodu Merovejovcov Teoderich IV., Karol Martel sa nevyhlásil za kráľa, ale až do svojej smrti ponechal franský trón neobsadený. Rok pred smrťou rozdelil ríšu medzi svojich dvoch synov – Karolmanovi pridelil východnú a Pipinovi III. Krátkemu západnú časť, čím vytvoril podmienky na nástup dynastie Karolovcov.

Zverejnené v marci 2017.

Karol Martel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karol-martel