Karol IV. Pekný

Text hesla

Karol IV. Pekný, 1294 – 1. 2. 1328 Vincennes — francúzsky a navarrský kráľ (od 1322) z dynastie Kapetovcov, najmladší syn Filipa IV. Pekného, brat Ľudovíta X. a Filipa V. Dlhého, strýko rímskeho a českého kráľa a rímskeho cisára Karola IV., ktorý na jeho dvore vyrastal. Počas svojej vlády upevňoval štátnu správu, čo bolo zámienkou na zvyšovanie daní, 1324 vypovedal z krajiny Židov. Jeho sestra Izabela Francúzska (*1295, †1358, matka Eduarda III.) bola vydatá za anglického kráľa Eduarda II., ktorého zvrhnutie pomohol zorganizovať, a tým zabezpečil Izabele regentstvo. Zomrel bez mužského potomka, čím sa stal posledným mužským členom priamej línie Kapetovcov. Jeho dcéra Blanka (*1328, †1392) bola vydatá za orleánskeho vojvodu Filipa z Valois, ktorý sa stal (ako Filip VI.) zakladateľom dynastie Valoisovcov a francúzskym kráľom, hoci si na trón uplatňoval nároky aj jeho synovec, anglický kráľ Eduard III. (→ storočná vojna).

Zverejnené v marci 2017.

Karol IV. Pekný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karol-iv-pekny