Karol III.

Popis ilustrácie

Anton Raphael Mengs: Karol III., 1765, Prado, Madrid

Text hesla

Karol III., 20. 1. 1716 Madrid – 14. 12. 1788 tamže — španielsky (od 1759) a neapolsko-sicílsky kráľ (1735 – 59, ako Karol VII.) z dynastie Bourbonovcov, syn Filipa V., nevlastný brat Ferdinanda VI., otec Karola IV. a Ferdinanda I. (kráľa Kráľovstva oboch Sicílií). R. 1731 dostal vojvodstvá Parma a Piacenza. Po smrti Ferdinanda VI. (1759) bol povolaný do Španielska a korunovaný za španielskeho kráľa. V období jeho vlády sa Španielsko bez výraznejších úspechov zúčastnilo sedemročnej vojny (1756 – 63). Ako odchovanec francúzskych osvietencov sa obklopil erudovanými radcami, jeho prvým ministrom bol gróf Aranda. Pre vládu Karola III. bola charakteristická expanzívna politika (napr. získal späť Menorcu, na severoamerickom kontinente ubránil územie Floridy). Úspešne reorganizoval vojsko a štátnu správu, nastolil vládu osvietenského absolutizmu a pokúsil sa ozdraviť španielske hospodárstvo. Jeho dekréty o slobodnom obchode s Novým svetom priniesli rozmach obchodu, prekvitali najmä Cádiz a Barcelona, v Katalánsku sa prostredníctvom rozvoja bavlnárstva začala priemyselná revolúcia. R. 1767 vypovedal z krajiny jezuitov a usiloval sa obmedziť vplyv cirkvi.

Zverejnené v marci 2017.

Karol III. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karol-iii-0