Karol Emanuel I. Veľký

Popis ilustrácie

Karol Emanuel I. Veľký

Text hesla

Karol Emanuel I. Veľký, 12. 1. 1562 Rivoli – 26. 7. 1630 Savigliano (pri Turíne) — savojský vojvoda (od 1580), syn Emanuela Filiberta (*1528, †1580) a Margaréty z Valois (*1523, †1574), dcéry francúzskeho kráľa Františka I. Jeho manželkou bola Katarína Michaela Habsburská (*1567, †1597), dcéra španielskeho kráľa Filipa II. Ako spojenec Španielska proti Francúzsku získal 1588 markgrófstvo Saluzzo. Napadol Provensalsko, bol však porazený francúzskym kráľom Henrichom IV. Mierovou zmluvou podpísanou v Lyone (1601) mu bolo potvrdené vlastníctvo Saluzza, musel sa však vzdať územia provincie Bresse (dnešné Rhône-Alpes, Burgundsko a Franche-Comté vo vých. Francúzsku). R. 1613 – 17 neúspešne bojoval so Španielskom o grófstvo Monferrato. Po smrti rímsko-nemeckého cisára Mateja II. (1619) sa začal uchádzať o ríšsku korunu a ako protikandidát Fridricha V. Falckého prejavil záujem aj o český trón. Počas tridsaťročnej vojny nadväzoval striedavo spojenectvo so znepriatelenými stranami v záujme rozšírenia územia v severozápadnom Taliansku.

Zverejnené v marci 2017.

Karol Emanuel I. Veľký [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karol-emanuel-i-velky