Karol Emanuel

Text hesla

Karol Emanuel, 24. 4. 1701 Turín – 20. 2. 1773 tamže — sardínsky kráľ (od 1730) a savojský vojvoda (ako Karol Emanuel III.), syn Viktora Amadea II., otec Viktora Amadea III. Zúčastnil sa vojny o poľské dedičstvo (1733 – 35) na strane Francúzska, 1733 obsadil Milánsko a Lombardsko. Po Viedenskom mieri (1738) stratil Lombardsko a získal územia Novary a Tortony. Vojny o rakúske dedičstvo (1740 – 48) sa zúčastnil na strane Rakúska, Aachenským mierom (1748) získal na úkor Milánska časť územia na pravom brehu riek Ticino (nem. Tessin) a Pád.

Zverejnené v marci 2017.

Karol Emanuel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karol-emanuel