Karo, Josef ben Efraim

Text hesla

Karo, Josef ben Efraim, 1488 pravdepodobne Toledo, Španielsko – 3. 4. 1575 Safed, Galilea — židovský učenec nazývaný aj Ha-mechaber (hebr. = autor) alebo Maran (aramejsky = náš učiteľ, pán). Po vyhnaní Židov zo Španielska (1492) ušiel s rodinou do Portugalska a po vyhnaní odtiaľ (1497) sa usadili v Turecku. Vzdelanie získal u svojho otca, talmudistu Efraima Kara. Do istej miery bol ovplyvnený učencami Josefom Taitacakom (*asi 1487/1488, asi †1545) a Šlomom Alkabecom (*asi 1500, †1580), ktorí viedli skupiny pietistov a kabalistov. R. 1536 odišiel do Safedu a študoval u Jaakova Beraba (aj Berav, Beirav; *1474, †1546), ktorý ho 1538 ordinoval (hebr. smicha) za rabína. Po Berabovej smrti predsedal rabínskemu súdu v Safede (v tom čase ústredný súd celej Palestíny i diaspóry).

Autor významného halachického diela Jozefov dom (Bejt Josef, 1522 – 42, publikovaný 1555), výberu z neho Šulchan aruch (hebr. Prestretý stôl, 4 časti, 1555, publikované 1565), ktorý je dodnes autoritatívnym kódexom židovského náboženského práva určeným ortodoxnému židovstvu na celom svete, a komentára Striebro Mišny (Kesef Mišne, 1574 – 75) k časti Maimonidovho diela Mišne Tora.

Zverejnené v marci 2017.

Karo, Josef ben Efraim [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karo-josef-ben-efraim