Karmaľuk, Ustym Jakymovyč

Text hesla

Karmaľuk, Ustym Jakymovyč, aj Karmeľuk, 10. 3. 1787 Holovčynci, dnes Karmaľukove, Vinnycká oblasť – 22. 10. 1835 Šľachovi Koryčynci, dnes Voloské, Chmeľnycká oblasť (zavraždený), pochovaný v Letyčive — ukrajinský národný hrdina, v 1. pol. 19. stor. vodca protinevoľníckeho hnutia v Podiľskej gubernii na pravobrežnej Ukrajine. Pochádzal z rodiny nevoľníka, 1812 bol odvedený do cárskej armády, odkiaľ ušiel a zorganizoval oddiely nevoľníkov a vojnových dezertérov, s ktorými bojoval proti vrchnosti. So svojimi oddielmi uskutočnil vyše tis. nájazdov. Viackrát bol súdený (1813, 1814, 1817, 1824, 1825) a väznený, napr. na Sibíri a na Kryme, z väzenia však vždy ušiel. V čase najväčšieho rozmachu hnutia (1830 – 35) stál na čele viac ako 20-tis. povstalcov, ktorí dostali pod kontrolu rozsiahle teritórium. Pre nejednotnosť a živelnosť bolo povstanie krvavo potlačené cárskou armádou, v boji za zrušenie nevoľníctva však zohralo dôležitú úlohu.

Zverejnené v marci 2017.

Karmaľuk, Ustym Jakymovyč [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karmaluk-ustym-jakymovyc