Karmal, Babrak

Text hesla

Karmal, Babrak, vlastným menom Sultan Hussein, 6. 1. 1929 Kamari (neďaleko Kábulu) – 3. 12. 1996 Moskva, pochovaný v Chajratone, Afganistan — afganský komunistický politik. Začiatkom 50. rokov 20. stor. študoval právo na univerzite v Kábule, kde sa oboznámil s marxizmom a organizoval ľavicové študentské hnutie, začo bol väznený. R. 1965 sa stal jedným zo zakladajúcich členov ľavicovej Ľudovodemokratickej strany Afganistanu, za ktorú 1965 – 73 pôsobil ako poslanec v parlamente. Po jej rozpade na viacero frakcií (1967) sa stal vodcom a hlavným ideológom frakcie Parčam (Znamenie). Po zjednotení s revolučnou frakciou N. M. Tarakího a Hafizulláha Amína (*1929, †1979) a opätovnom vytvorení Ľudovodemokratickej strany Afganistanu (1977), ktorá 1978 uskutočnila v krajine štátny prevrat, sa Karmal stal námestníkom predsedu vlády a podpredsedom Revolučnej rady. V lete 1978 bol však odvolaný z vedúcich funkcií a poslaný ako veľvyslanec do Československa, kde po obvinení z organizovania protištátneho sprisahania a po odvolaní z postu veľvyslanca ostal do decembra 1979 v neoficiálnom exile. Po vpáde sovietskych vojsk do Afganistanu 27. decembra 1979 bol ako prosovietsky orientovaný politik dosadený do čela Revolučnej rady, stal sa predsedom vlády (Rady ministrov) a generálnym tajomníkom Ústredného výboru Ľudovodemokratickej strany Afganistanu. Patril k zástancom pobytu sovietskych vojsk v Afganistane. V súvislosti so zmenami sovietskej politiky týkajúcej sa Afganistanu (rokovania o odchode sovietskych vojsk) bol 1986 odvolaný zo všetkých funkcií. Do 1991 žil v Sovietskom zväze, potom sa načas vrátil do vlasti, ale pred občianskou vojnou 1992 znova odišiel do Ruska, kde ostal až do smrti.

Zverejnené v marci 2017.

Karmal, Babrak [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karmal-babrak