Karmal, Babrak

Text hesla

Karmal, Babrak, vlastným menom Sultan Hussein, 6. 1. 1929 Kamari (neďaleko Kábulu) – 3. 12. 1996 Moskva, pochovaný v Chajratone, Afganistan — afganský komunistický politik. Začiatkom 50. rokov 20. stor. študoval právo na univerzite v Kábule, kde sa oboznámil s marxizmom a organizoval ľavicové študentské hnutie, začo bol väznený. R. 1965 sa stal jedným zo zakladajúcich členov ľavicovej Ľudovodemokratickej strany Afganistanu, za ktorú 1965 – 73 pôsobil ako poslanec v parlamente. Po jej rozpade na viacero frakcií (1967) sa stal vodcom a hlavným ideológom frakcie Parčam (Znamenie). Po zjednotení s revolučnou frakciou N. M. Tarakího a Hafizulláha Amína (*1929, †1979) a opätovnom vytvorení Ľudovodemokratickej strany Afganistanu (1977), ktorá 1978 uskutočnila v krajine štátny prevrat, sa Karmal stal námestníkom predsedu vlády a podpredsedom Revolučnej rady. V lete 1978 bol však odvolaný z vedúcich funkcií a poslaný ako veľvyslanec do Československa, kde po obvinení z organizovania protištátneho sprisahania a po odvolaní z postu veľvyslanca ostal do decembra 1979 v neoficiálnom exile. Po vpáde sovietskych vojsk do Afganistanu 27. decembra 1979 bol ako prosovietsky orientovaný politik dosadený do čela Revolučnej rady, stal sa predsedom vlády (Rady ministrov) a generálnym tajomníkom Ústredného výboru Ľudovodemokratickej strany Afganistanu. Patril k zástancom pobytu sovietskych vojsk v Afganistane. V súvislosti so zmenami sovietskej politiky týkajúcej sa Afganistanu (rokovania o odchode sovietskych vojsk) bol 1986 odvolaný zo všetkých funkcií. Do 1991 žil v Sovietskom zväze, potom sa načas vrátil do vlasti, ale pred občianskou vojnou 1992 znova odišiel do Ruska, kde ostal až do smrti.

Text hesla

Karmal, Babrak, vlastným menom Sultan Hussein, 6. 1. 1929 Kamari (neďaleko Kábulu) – 3. 12. 1996 Moskva, pochovaný v Chajratone, Afganistan — afganský komunistický politik. Začiatkom 50. rokov 20. stor. študoval právo na univerzite v Kábule, kde sa oboznámil s marxizmom a organizoval ľavicové študentské hnutie, začo bol väznený. R. 1965 sa stal jedným zo zakladajúcich členov ľavicovej Ľudovodemokratickej strany Afganistanu, za ktorú 1965 – 73 pôsobil ako poslanec v parlamente. Po jej rozpade na viacero frakcií (1967) sa stal vodcom a hlavným ideológom frakcie Parčam (Znamenie). Po zjednotení s revolučnou frakciou N. M. Tarakího a Hafizulláha Amína (*1929, †1979) a opätovnom vytvorení Ľudovodemokratickej strany Afganistanu (1977), ktorá 1978 uskutočnila v krajine štátny prevrat, sa Karmal stal námestníkom predsedu vlády a podpredsedom Revolučnej rady. V lete 1978 bol však odvolaný z vedúcich funkcií a poslaný ako veľvyslanec do Československa, kde po obvinení z organizovania protištátneho sprisahania a po odvolaní z postu veľvyslanca ostal do decembra 1979 v neoficiálnom exile. Po vpáde sovietskych vojsk do Afganistanu 27. decembra 1979 bol ako prosovietsky orientovaný politik dosadený do čela Revolučnej rady, stal sa predsedom vlády (Rady ministrov) a generálnym tajomníkom Ústredného výboru Ľudovodemokratickej strany Afganistanu. Patril k zástancom pobytu sovietskych vojsk v Afganistane. V súvislosti so zmenami sovietskej politiky týkajúcej sa Afganistanu (rokovania o odchode sovietskych vojsk) bol 1986 odvolaný zo všetkých funkcií. Do 1991 žil v Sovietskom zväze, potom sa načas vrátil do vlasti, ale pred občianskou vojnou 1992 znova odišiel do Ruska, kde ostal až do smrti.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Karmal, Babrak [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karmal-babrak