Karlovo

Text hesla

Karlovo, 1953 – 62 Levskigrad — mesto v str. časti Bulharska v administratívnej oblasti Plovdiv na juž. úpätí Starej planiny na rieke Striama (pravostranný prítok Marice) 145 km vých. od hlavného mesta Sofia a 56 km sev. od Plovdivu; 26-tis. obyvateľov (2012). Priemysel strojársky (výroba poľnohospodárskych strojov), textilný, vinársky, kozmetický (o. i. produkcia éterických olejov, najmä svetoznámeho ružového oleja); v okolí v oblasti Ružovej doliny (územie pozostávajúce z dolín riek Tundža a Striama; dĺžka okolo 120 km) pestovanie špeciálnych druhov ruže, levandule a mäty používaných na získavanie éterických olejov. Dopravná križovatka. Turistické stredisko.

Oblasť dnešného Karlova bola v 6. stor. pred n. l. – 1. stor. n. l. obývaná Trákmi, v 4. – 6. stor. tam vznikli pevnosti na ochranu obchodnej cesty spájajúcej pobrežie Čierneho mora a Sofiu, v 13. stor. si ju podmanili bulharskí bojari, koncom 14. stor. osmanskí Turci. Karlovo sa vyvinulo okolo mešity Kuršum vybudovanej 1485 Turkami. V stredoveku sa stalo známym výrobou ružového oleja, ktorý bol vyvážaný do Konštantínopola (dnes Istanbul), Anglicka a Francúzska, ako aj výrobou medeného a cínového riadu. Vrchol hospodárskeho a kultúrneho rozvoja dosiahlo v 2. pol. 19. stor. R. 1953 – 62 názov Levskigrad podľa revolucionára V. Levského, ktorý sa tam narodil.

Stavebné pamiatky: mešita Kuršum (1485), pravoslávny Chrám sv. Mikuláša (1848) so samostatne stojacou vežou (1890), pravoslávny Chrám sv. Bohorodičky (pol. 19. stor.). Národné múzeum V. Levského (založené 1937; súčasťou je jeho rodný dom), historické múzeum (1987, sídli v budove bývalej školy z 1871).

Zverejnené v marci 2017.

Karlovo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karlovo