karlovarské uznesenia

Text hesla

karlovarské uznesenia — závery tajného rokovania zástupcov desiatich najsilnejších členských štátov Nemeckého spolku v Karlových Varoch 6. – 31. 8. 1819, ktorého cieľom bolo zabrániť šíreniu liberálnych myšlienok, ako aj buržoáznych a národných hnutí po protinapolenských vojnách. Na schôdzke pod vedením rakúskeho kancelára, kniežaťa C. Metternicha, bolo dohodnuté prijatie návrhu zákonov chrániacich reštauračný systém Svätej aliancie, čo bolo bezprostrednou reakciou na narastajúci vplyv a činnosť nemeckých burschenschaftov. Medzi najdôležitejšie uznesenia patrilo vyšetrovanie protiústavnej činnosti tzv. demagogických združení (predovšetkým študentských spolkov), obmedzenie univerzitných slobôd a zostrenie cenzúry. Represívne zákony boli na základe karlovarských uznesení schválené spolkovým snemom v septembri 1819, platili v celom Nemeckom spolku a posilňovali postavenie rakúskej monarchie a Pruska. Zákony zrušil spolkový snem v priebehu Marcovej revolúcie 1848.

Zverejnené v marci 2017.

Karlovarské uznesenia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karlovarske-uznesenia