Karibské more

Text hesla

Karibské more — okrajové polouzavreté more v záp. časti Atlantického oceána ohraničené sev. pobrežím Južnej Ameriky, vých. pobrežím Strednej Ameriky (po polostrov Yucatán) a ostrovmi Malých Antíl a Veľkých Antíl; Yucatánskym prielivom spojené s Mexickým zálivom, úžinou medzi ostrovmi Antíl s otvoreným oceánom a Panamským prieplavom s Tichým oceánom; plocha okolo 2,750 mil. km2, str. hĺbka 2 429 m, maximálna hĺbka 7 686 m (v Kajmanskej priekope).

Skladá sa z Grenadskej panvy, Venezuelskej panvy, Kolumbijskej panvy, Yucatánskej panvy a Kajmanskej priekopy.

Teplota vrchných vrstiev vody od 28 – 29 °C v lete do 25 – 26 °C v zime (jedno z najteplejších morí na svete), salinita 35,5 – 36,0 ‰, výška prílivov do 1 m. Cez Karibské more prechádza teplý Karibský prúd. Ústia doň rieky Magdaléna, Atrato a i. Množstvo koralových ostrovov (najmä na juhu a západe). Časté búrky a uragány. Rybolov, športové rybárstvo, čulá lodná doprava. Hlavné prístavy: Maracaibo, La Guaira, Santo Domingo, Santiago de Cuba, Puerto Cortés, Kingston.

Text hesla

Karibské more — okrajové polouzavreté more v záp. časti Atlantického oceána ohraničené sev. pobrežím Južnej Ameriky, vých. pobrežím Strednej Ameriky (po polostrov Yucatán) a ostrovmi Malých Antíl a Veľkých Antíl; Yucatánskym prielivom spojené s Mexickým zálivom, úžinou medzi ostrovmi Antíl s otvoreným oceánom a Panamským prieplavom s Tichým oceánom; plocha okolo 2,750 mil. km2, str. hĺbka 2 429 m, maximálna hĺbka 7 686 m (v Kajmanskej priekope).

Skladá sa z Grenadskej panvy, Venezuelskej panvy, Kolumbijskej panvy, Yucatánskej panvy a Kajmanskej priekopy.

Teplota vrchných vrstiev vody od 28 – 29 °C v lete do 25 – 26 °C v zime (jedno z najteplejších morí na svete), salinita 35,5 – 36,0 ‰, výška prílivov do 1 m. Cez Karibské more prechádza teplý Karibský prúd. Ústia doň rieky Magdaléna, Atrato a i. Množstvo koralových ostrovov (najmä na juhu a západe). Časté búrky a uragány. Rybolov, športové rybárstvo, čulá lodná doprava. Hlavné prístavy: Maracaibo, La Guaira, Santo Domingo, Santiago de Cuba, Puerto Cortés, Kingston.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Karibské more [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karibske-more