karapax

Text hesla

karapax [lat.] —

1. vonkajšia chitínová kostra niektorých kôrovcov (napr. krabov, rakov, vidlonôžok) chrániaca a spevňujúca ich telo alebo jeho časti, na ktorých sú prichytené svaly; kôrovce karapax v priebehu rastu niekoľkokrát zvliekajú;

2. chrbtová časť panciera korytnačiek epidermálneho (pokožkového) pôvodu (→ carapax).

Zverejnené v marci 2017.

Karapax [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karapax