Karadjordjevićovci

Text hesla

Karadjordjevićovci [-džordževičov-] (Karadjordjević) — srbská kniežacia a neskôr kráľovská dynastia vládnuca 1806 – 13, 1842 – 58 a 1903 – 18 v Srbsku, 1918 – 29 v Kráľovstve SHS, resp. 1929 – 41 (oficiálne do 1946) v Kráľovstve Juhoslávie.

Zakladateľom dynastie bol Djordje Petrović nazývaný Karadjordje. R. 1815 sa v Srbsku dostal k moci rod Obrenovićovcov, s ktorými po zavraždení Karadjordjeho (1817) viedli Karadjordjevićovci dlhotrvajúce boje o vládu. Po zosadení kniežaťa Michala Obrenovića vládol 1842 – 58 Karadjordjeho syn, knieža Alexander Karadjordjević. Po jeho abdikácii sa opäť ujali vlády Obrenovićovci. Po ich zosadení a vyvraždení počas krvavého puču (1903) nastúpil na trón ako srbský kráľ a od 1918 panovník Kráľovstva SHS Peter I. Karadjordjević (11. 7. 1844 Belehrad – 16. 8. 1921 tamže). V tomto období však úrad fakticky vykonával jeho syn, princ Alexander (ako regent), ktorý po otcovej smrti nastúpil na trón Kráľovstva SHS ako Alexander I. Karadjordjević, od 1929 kráľ Juhoslávie. Po jeho zavraždení pri atentáte v Marseille (1934) sa stal panovníkom jeho syn Peter II. Karadjordjević (6. 9. 1923 Belehrad – 3. 11. 1970 Denver), počas ktorého neplnoletosti vládol bratanec jeho otca Pavol Karadjordjević (15. 4. 1893 Petrohrad – 14. 9. 1976 Paríž).

Počas 2. svet. vojny (od 1941) a nacistickej okupácie žila rodina v exile, trón oficiálne stratila 1946, kráľ Peter II. však nikdy neabdikoval. V súčasnosti je hlavným predstaviteľom rodu jeho syn, princ Alexander II. Karadjordjević (*1945).

Zverejnené v marci 2017.

Karadjordjevićovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karadjordjevicovci