Kapský prah

Text hesla

Kapský prah — menšia podmorská štruktúra v juhových. časti Atlantického oceána tvorená sústavou niekoľkých čiastkových vyvýšenín. Tiahne sa v smere severovýchod – juhozápad a oddeľuje Kapskú panvu od Panvy Strelkového mysu. Je pokračovaním jedného z transformných zlomov rozčleňujúcich juž. časť Stredoatlantického chrbta.

Zverejnené v marci 2017.

Kapský prah [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapsky-prah