Kapské Mesto

Text hesla

Kapské Mesto, afrikánsky Kaapstad, angl. Cape Town — prístavné mesto v Južnej Afrike na úpätí Stolového vrchu v Stolovom zálive (Atlantický oceán) asi 40 km sev. od Mysu dobrej nádeje, administratívne stredisko provincie Západné Kapsko; 3,796 mil. obyvateľov (podľa počtu obyvateľov druhé najväčšie mesto krajiny, 2011). Významné priemyselné stredisko. Priemysel lodný, informačný, potravinársky (spracovanie poľnohospodárskych produktov z úrodného zázemia mesta), textilný, strojársky (výroba lokomotív a vagónov), chemický, petrochemický (ropné rafinérie), cementársky, drevársky, brusiarne diamantov. Významná dopravná križovatka, osobný a obchodný námorný prístav situovaný na jednej z najdôležitejších námorných trás na svete (podľa množstva prepraveného tovaru 2. najväčší prístav štátu, po Durbane), medzinárodné letisko (2. najväčšie v štáte). Turistické a rekreačné stredisko s rozvinutou infraštruktúrou vyhľadávané najmä pre prírodné scenérie (Stolový vrch, Mys dobrej nádeje, rôznorodé pláže), pre množstvo viníc, ako aj pre viacero v blízkosti ležiacich vinohradníckych miest. V blízkosti mesta boli v nedávnom období objavené ložiská ropy a zemného plynu. V meste Koeberg asi 30 km od Kapského Mesta je jediná jadrová elektráreň štátu.

Kapské Mesto bolo založené 1652 Janom van Riebeeck (*1619, †1677) z poverenia holandskej Východoindickej spoločnosti ako zásobovacia stanica lodí plávajúcich do vých. Afriky a Ázie. R. 1666 – 79 tam bola vybudovaná pevnosť. Stanica sa postupne vyvinula na dôležitý obchodný prístav a po príchode ďalších európskych osadníkov sa stala centrom holandskej kolónie (→ Kapsko). R. 1795 bolo Kapské Mesto dobyté Veľkou Britániou, 1803 vrátené Holandsku, 1806 znova dobyté Britmi a 1814 sa stalo hlavným mestom britskej Kapskej kolónie. Objav diamantov 1867 a zlata 1886 viedol k jeho ekonomickému rozvoju, vzrástol počet prisťahovalcov, čo viedlo k etnickým problémom. Začiatkom 20. stor. sa začala presadzovať rasová segregácia a na periférii mesta vznikali černošské i multietnické štvrte. Po vzniku Juhoafrickej únie (1910) sa Kapské Mesto stalo jej legislatívnym centrom (sídlom parlamentu); sídlom vlády sa stala Pretoria. Po zavedení apartheidu (1948) boli mnohé multietnické štvrte mesta zničené, obyvatelia násilne vysťahovaní a odporcovia apartheidu (o. i. aj N. Mandela) väznení na ostrove Robben ležiacom v blízkosti mesta (1999 zapísaný do Zoznamu svet. dedičstva UNESCO). Nový ekonomický rozvoj nastal po páde apartheidu (1990 – 94), Kapské Mesto sa stalo vyhľadávanou turistickou lokalitou. R. 1967 tam skupina lekárov vedená Ch. N. Barnardom vykonala v nemocnici Groote Schuur Hospital prvú transplantáciu srdca.

Stavebné pamiatky: pevnosť (angl. Castle of Good Hope, afrikánsky Kasteel die Goeie Hoop, hol. Kasteel de Goede Hoop, 1666 – 79, prestavaná v 18. – 19. stor., dnes múzeum), odkryté zvyšky pevnosti Chavonnes Battery (1714 – 25, dnes múzeum), neogotická nemocnica Somerset Hospital (1862), v časti Simon’s Town obytná architektúra v koloniálnom štýle z 19. – zač. 20. stor., veterný mlyn Mostert’s Mill (1796), na predmestí Constantia tradičná vinárska farma postavená v štýle holandskej koloniálnej architektúry Groot Constantia (založená 1685), futbalový štadión (2007 – 09), v centre mesta mrakodrapy (2. pol. 20. – zač. 21. stor.) a i.

Viaceré múzeá, galérie a divadlá (Artscape Theatre Centre, založené 1971), oceánske akvárium (Two Oceans Aquarium, založené 1995), botanická záhrada (Kirstenbosch National Botanical Garden, založená 1913, 2004 v rámci floristickej oblasti kapenzis zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO). Viaceré univerzity (University of Cape Town, založená 1829 pod názvom South African College, druhá najstaršia univerzita v Afrike; University of Western Cape, založená 1960, a i.), sídlo anglikánskeho a rímskokatolíckeho arcibiskupstva.

Popis ilustrácie

Kapské Mesto

Popis ilustrácie

Mys dobrej nádeje

Popis ilustrácie

Prístav Victoria Basin, v pozadí Stolový vrch

Popis ilustrácie

Old Port Captain's Building (1904)

Popis ilustrácie

Pohľad na Stolový vrch nad mestom

Zverejnené v marci 2017.

Kapské Mesto [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapske-mesto