Kapp, Eugen

Text hesla

Kapp, Eugen, 26. 5. 1908 Astrachán – 29. 10. 1996 Tallinn — estónsky hudobný skladateľ, syn A. Kappa. R. 1928 – 31 študoval na konzervatóriu v Tallinne, kde od 1935 pedagogicky pôsobil (1952 – 65 riaditeľ). V ranej tvorbe vychádzal z diel A. N. Skriabina a E. H. Griega, neskôr sa prepracoval k vlastnému kompozičnému rukopisu, v ktorom sa orientoval na štylizáciu folklórnych prvkov estónskej ľudovej hudby. Svojimi hudobnodramatickými dielami položil základy estónskeho operného divadla. Autor opery Ohne pomsty (Tasuleegid, 1945) a jedného z prvých estónskych baletov Kalevov syn (Kalevipoeg, 1948), ako aj symfonických, komorných, koncertantných a iných diel. Národný umelec ZSSR (1956).

Zverejnené v marci 2017.

Kapp, Eugen [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapp-eugen