Kapp, Artur

Text hesla

Kapp, Artur, 28. 2. 1878 Suure-Jaani, kraj Viljandimaa – 14. 1. 1952 tamže — estónsky hudobný skladateľ, jeden zo zakladateľov estónskej národnej hudby, otec E. Kappa. Študoval hru na organe a kompozíciu na konzervatóriu v Petrohrade u N. Rimského-Korsakova. Od 1898 organista v Petrohrade, Moskve a i., 1904 – 20 pôsobil v Astracháne, kde vyučoval na hudobnej škole a viedol pobočku Ruskej hudobnej spoločnosti (organizátor a dirigent symfonických a komorných koncertov), 1920 – 24 dirigent v divadle Estonia, od 1925 vyučoval na konzervatóriu v Tallinne. Autor symfonických komorných, vokálno-inštrumentálnych, koncertantných a iných diel, napr. symfonickej básne Don Carlos (1900), sláčikového kvinteta (1918), piatich symfónií (1924 – 49), oratória Jób (Hiiob, 1929), štyroch kantát, piatich inštrumentálnych koncertov pre rozličné nástroje a sláčikového sexteta (1951).

Text hesla

Kapp, Artur, 28. 2. 1878 Suure-Jaani, kraj Viljandimaa – 14. 1. 1952 tamže — estónsky hudobný skladateľ, jeden zo zakladateľov estónskej národnej hudby, otec E. Kappa. Študoval hru na organe a kompozíciu na konzervatóriu v Petrohrade u N. Rimského-Korsakova. Od 1898 organista v Petrohrade, Moskve a i., 1904 – 20 pôsobil v Astracháne, kde vyučoval na hudobnej škole a viedol pobočku Ruskej hudobnej spoločnosti (organizátor a dirigent symfonických a komorných koncertov), 1920 – 24 dirigent v divadle Estonia, od 1925 vyučoval na konzervatóriu v Tallinne. Autor symfonických komorných, vokálno-inštrumentálnych, koncertantných a iných diel, napr. symfonickej básne Don Carlos (1900), sláčikového kvinteta (1918), piatich symfónií (1924 – 49), oratória Jób (Hiiob, 1929), štyroch kantát, piatich inštrumentálnych koncertov pre rozličné nástroje a sláčikového sexteta (1951).

Zverejnené v marci 2017.

Kapp, Artur [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapp-artur