Kaplice

Text hesla

Kaplice — mesto v Česku v Juhočeskom kraji v okrese Český Krumlov pri severozáp. okraji Novohradských hôr pri rieke Malše; 7,5 tis. obyvateľov (2011). Priemysel strojársky, stavebných materiálov, potravinársky.

Vzniklo ako trhová obec na významnej obchodnej ceste spájajúcej Horné Rakúsko s juž. Čechami. Prvýkrát písomne doložené 1257, od 1. pol. 14. stor. sa uvádza ako mestečko. Postupne získavalo ďalšie výsady, ktoré mali vplyv na hospodársky rozvoj. V 15. stor. ho postihli požiare (1411 a 1415) a počas husitských vojen bolo vyplienené a vypálené. R. 1771 – 75 tam pôsobil farár a pedagóg F. Kindermann, ktorý pozdvihol tamojšiu školu. Od 1936 mesto. R. 1938 – 45 pripojené k Nemecku, veľa českého obyvateľstva sa muselo vysťahovať. Po 2. svet. vojne bolo z mesta odsunuté nemecké obyvateľstvo a nahradené českým a slovenským.

Stavebné pamiatky: neskorogotický farský Kostol sv. Petra a Pavla (1. pol. 16. stor., na mieste staršieho románskeho pravdepodobne z 13. stor., barokovo upravený v 18. stor.), neskorogotický Kostol sv. Floriána (1. pol. 16. stor.), Kaplnka sv. Jozefa a sv. Barbory (16. stor., v 18. stor. barokovo prestavaná na špitál s kaplnkou), radnica (pôvodne renesančná z 1555, barokovo prestavaná v 18. stor., upravená v 19. stor.), v centre mesta viaceré meštianske pôvodne renesančné domy, neskôr prestavované (16. – 19. stor.; v jednom z domov sídli historická expozícia regiónu Kaplicko), baroková fontána (1646), renesančno-baroková budova bývalého pivovaru (založený 1648), baroková prícestná Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (18. stor.), asi 5 km od mesta ruiny hradu Pořešín (založený v 13. stor., deštruovaný v 15. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Kaplice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaplice