kapilára

Text hesla

kapilára [lat.] —

1. tenká trubica s veľmi malým vnútorným priemerom zhotovená z rôznych materiálov (sklo, plast, kov). Často je súčasťou rôznych prístrojov a meracích zariadení (teplomery, pyknometre, chromatografy, viskozimetre ap.). Ako kapilára sa niekedy označujú aj jemné úzke póry v sypkých a pórovitých materiáloch (napr. v pôde, v stavebných materiáloch, v murive), v ktorých sa prejavujú kapilárne javy (→ kapilarita);

2. biol., lek. → vlásočnica.

Zverejnené v marci 2017.

Kapilára [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapilara