Kapetovci

Text hesla

Kapetovci — francúzska kráľovská dynastia vládnuca v priamej línii na území dnešného Francúzska 987 – 1328. Zakladateľ dynastie Hugo Kapet z rodu Róbertovcov (vnuk západofranského kráľa Róberta I.) dostal prímeno podľa kapucne (lat. cappa) na krátkom plášti, ktorú nosil (odtiaľ názov kráľovského rodu). Róbertovci v boji o francúzsku korunu s vládnucou dynastiou Karolovcov postupne získavali politické výhody a po smrti posledného Karolovca, západofranského kráľa Ľudovíta V., bol 987 Hugo Kapet v Remeši (Reims) korunovaný za kráľa. Zohral významnú úlohu pri vytváraní stredovekého Francúzska; hoci jeho kráľovská doména bola pôvodne nepatrná, podstatne ju rozšíril (Île-de-France, Fr. Vexin, Orleánsko), k čomu prispeli jeho rafinovaná sobášna politika a podpora zo strany cirkvi.

Jeho potomkovia a nástupcovia postupne získavali moc nad ďalšími lénnymi územiami (Burgundsko, Anjou, Artois, Vermandois), sobášmi s dedičkami veľkých feudálov získali Provensalsko, Bretónsko, Toulouse a Champagne. Od obdobia vlády Ľudovíta VI. Tučného sa dynastia Kapetovcov upevňovala, predstavovala zjednocujúce puto všetkých oblastí a francúzski králi sa stali skutočnými predstaviteľmi rodiaceho sa francúzskeho národa. Počas vlád Filipa II. Augusta, Ľudovíta IX. Sv., a najmä Filipa IV. Pekného pretrvával vo Francúzsku mocenský rozmach. R. 1328 smrťou Karola IV. Pekného vymrela najstaršia a hlavná vetva rodu Kapetovcov. Jeho vedľajšie vetvy (Valoisovci, Valoisovci-Orleánskovci, Bourbonovci) vládli vo Francúzsku s výnimkou obdobia 1792 – 1814 až do 1848 (počas Francúzskej revolúcie bol Ľudovít XVI. 1793 odsúdený na smrť a popravený ako občan Kapet). Členovia vedľajších vetiev (Anjouovci, Bourbonovci) nastúpili na trón vo viacerých európskych krajinách (Neapolské kráľovstvo, Sicília, Navarra, Uhorsko, Poľsko, Portugalsko), v súčasnosti vládnu v Španielsku (Felipe VI., *1968) a fakticky aj v Luxembursku (Henri, *1955).

Kapetovci, polotučne sú uvedení panujúci členovia rodu, znakom » príslušníci rodu Róbertovcov, priami predchodcovia Kapetovcov.

Zverejnené v marci 2017.

Kapetovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapetovci