kapelník

Text hesla

kapelník [tal.] — dirigent kapely (súboru dychovej hudby, tanečného orchestra ap.). V stredoveku bol kapelník vedúci kapely (lat. magister cappellae), ktorá interpretovala sakrálnu, neskôr aj profánnu, najmä dvorskú hudbu (napr. v dvorských divadlách). Od polovice 19. stor. synonymné označenie dirigenta symfonického alebo operného orchestra. V súčasnosti v niektorých krajinách (Nemecko, Rakúsko) označenie druhého alebo tretieho dirigenta veľkého symfonického alebo operného orchestra, na Slovensku sa termín v tomto význame nepoužíva.

Zverejnené v marci 2017.

Kapelník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapelnik